Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.
Menu O nasAktualnościZmiany klimatyczneOdnawialne źródła energiiZielone budownictwoPrawo w OZEŹródła finansowania Katalog firm Szukaj firm na mapie
Odnośniki do naszych stron w-modr.pl w-modr.pl w-modr.pl

Szkolenia

     Promowanie i wspieranie odnawialnych źródeł energii (OZE), które są ogromną szansą rozwoju obszarów wiejskich i gospodarstw rolnych, stało się nowym wyzwaniem dla Wspólnej Polityki Rolnej. Jednym z priorytetów rozwoju wsi jest przeciwdziałanie degradacji środowiska oraz polityka proekologiczna. Służy temu propagowanie rozwoju OZE, które wykorzystują w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz pozyskiwaną z biomasy lub biogazu powstałego np. z rozkładu szczątków roślinnych i zwierzęcych.

     Rozwojowi pozyskiwania energii z różnorodnych OZE na terenie województwa warmińsko-mazurskiego sprzyjają spore potencjalne ich zasoby, odpowiednie warunki przyrodnicze do prowadzenia plantacji roślin energetycznych, korzystna struktura wielkości gospodarstw, mała gęstość zaludnienis, zasoby siły roboczej, duży areał odłogowych gruntów uprawnych, potencjał naukowo-badawczy oraz obecność potencjalnych odbiorców ebergii z odnawialnych źródeł energii w poblirzu miejsc jej wytwarzania.

     W rejonie Warmii i Mazur zrealizowano wiele inwestycji wykorzystujących energię słońca, wiatru, geotermalna i biomasy. Jednakże podjęcie decyzji o wdrożeniu w gospodarstwie rolnym inwestycji służącej wykorzystywania energii odnawialnej wymaga szerokiej, specjalistycznej wiedzy. Poszerzeniu wiadomości na temat OZE służy cykl bezpłatnych szkoleń zawodowych dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie z zakresu energetyki rozproszonej. Szkolenia są realizowane w ramach projektu finansowanego w ramach PROW 2007-2013.

     Dwudniowe szkolenia dla rolników pn "Alternatywne źródła energii i ich zastosowanie" są współfinansowane ze środków EFRROW w ramach PROW 2007-2013 w zakresie działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”, wdrażanego przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.

    Program szkolenia obejmuje: 6 godzin wykładów m.in. nt. odnawialnych źródeł energii i poszanowania energetycznego oraz perspektyw rozwoju sektora eneretyki odnawialnej do roku 2020 na świecie, UE, w kraju i województwie warmińsko-mazurskim; drugiego dnia szkolenia odbedzie się wyjazd studyjny do gospodarstw rolnych lub innych obiektów wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Ramowy program szkoleń:

 

  1. Rodzaje energii odnawialnej, jej źródła oraz ocena ich zasobów.
  2. Obecny stan rozwoju sektora Odnawialnych Źródeł Energii w kraju i województwie oraz perspektywy rozwoju sektora do 2020 roku.
  3. Rola rolnictwa w rozwoju energetyki rozproszonej oraz zabezpieczenie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego.
  4. Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe korzyści rozwoju lokalnej energetyki odnawialnej.
  5. Rolnik jako dostawca surowca do produkcji energii odnawialnej – uwarunkowania prawne, ekonomiczne i środowiskowe.
  6. Rolnik jako producent energii odnawialnej– uwarunkowania prawne, ekonomiczne i środowiskowe.
  7. Inwestycje w energię odnawialną w gospodarstwie – innowacyjne rozwiązania technologiczne, możliwości uzyskania dofinansowania.

Harmonogram szkoleń


Powiat /y


Termin szkolenia


Osoba odpowiedzialna
 
marzec 2012
mrągowski i kętrzyński 01-02.03.2012 r. Jan Kozubowski  665-890-158
Andrzej Cybulski  665-890-153
szczycieński 06-07.03.2012 r. Sławomir Skłodowski  665-981-464
olsztynski 15-16.03.2012 r. Jerzy Parda  665-880-204
ostródzki 22-23.03.2012 r. Rafał Pawłowski  665-991-024
działdowski i nidzicki 28-29.03.2012 r. Renata Skibicka  665-890-162
wrzesień - październik 2012
lidzbarski 20-21.09.2012 r. Zbigniew Salmanowicz  665-890-162
bartoszycki 27-28.09.2012 r. Wojciech Zabłocki  665-890-157
elbląski 04-05.10.2012 r. Krystyna Luchowska 665-690-311
braniewski 11-12.10.2012 r. Jarosław Lichołat  665-870-018
iławski i nowomiejski 18-19.10.2012 r. Kazimierz Grzywaczewski  665-890-159
Dariusz Wiśniewski  665-690-291

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Szczegółowych informacji na temat szkolenia oraz zapisy prowadzą wskazane w harmonogramie osoby odpowiedzialne oraz:
Urszula Anculewicz          
e-mail: u.anculewicz@w-modr.pl    tel.: 89/526-44-39 wew. 46    kom. 697-632-088
Justna Całka Orłowska    
e-mail: j.calka@w-modr.pl    tel.: 89/526-44-39 wew. 54     kom. 695-990-224


Liczba miejsc na szkolenia jest ograniczona! Serdecznie zachęcamy do zapisów. Zapraszamy!!

Reklama
reklama
reklama
reklama
reklama