Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.
Menu O nasAktualnościZmiany klimatyczneOdnawialne źródła energiiZielone budownictwoPrawo w OZEŹródła finansowania Katalog firm Szukaj firm na mapie
Odnośniki do naszych stron w-modr.pl w-modr.pl w-modr.pl

Budownictwo pasywne

     Sektor mieszkalnictwa w Polsce zużywa 33% całkowitej energii finalnej. Duże zużycie energii w naszych domach spowodowane jest niewłaściwym usytuowaniem i kształtem budynków, dużymi współczynnikami przenikania ścian, dachów i podłóg, występowaniem mostków cieplnych, małą sprawnością systemów grzewczych oraz coraz rzadziej brakiem motywacji do oszczędzania wynikającym z  przyjętych zasad rozliczeń. Możliwości zmniejszenia zużycia energii w naszych domach są znaczne, zwłaszcza gdy są one odpowiednio zaprojektowane, zbudowane i właściwie eksploatowane.

     Domy pasywne to kategoria budownictwa energooszczędnego, zaś podstawowymi założeniami tego rodzaju budownictwa jest zmniejszone zużycie energii oraz wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii dla pokrywania potrzeb energetycznych. Czyli dom pasywny ma być domem tanim w utrzymaniu (koszty ogrzewania/wentylacji) oraz zdrowym i zapewniającym komfort  dla użytkowników.
W budownictwie tradycyjnym wszelkie nieszczelności powodują napływ powietrza z zewnątrz w ilościach niekontrolowanych. Również poprzez otwieranie okien powodujemy dużą utratę ciepła i napływ zimnego powietrza. Celem domu pasywnego jest zapewnienie zdrowych warunków przebywania poprzez wysoką jakość powietrza wewnątrz. Żeby zapewnić powyższe niezbędny jest system mechanicznej wentylacji domu. Świeże powietrze jest jak najbardziej potrzebne w budynku, lecz przed jego wprowadzeniem, ogrzewane jest poprzez system odzysku ciepła z powietrza usuwanego. Ogrzanie powietrza wprowadzanego sprzyja zmniejszeniu zapotrzebowania na energię do ogrzewania, lecz możliwe jest to jedynie w budynkach bardzo dobrze zaizolowanych pod względem termicznym.

Co należy wziąć pod uwagę planując budowę domu pasywnego?

Usytuowanie
Pierwszym krokiem będzie wybranie odpowiedniej dla naszego budynku działki tzn. powinna ona umożliwiać zorientowanie budynku na południe, kilkustopniowe odchylenie od tego kierunku nie stanowi problemu. Szerokość działki powinna umożliwić nam takie zaprojektowanie budynku, by większość pomieszczeń mieszkalnych oświetlona była południowym światłem tzw. Idea „otwarcia” budynku od strony południowej i maksymalne „zamknięcie” go od strony północnej, gdzie występują największe straty ciepła. Elewacja południowa musi z jednej strony zapewniać zacienienie w okresie letnim, z drugiej zaś wpuszczać maksymalną ilość światła słonecznego w miesiącach zimowych.
W ścianie północnej powinno się projektować jak najmniejszą ilość okien, a drzwi wyposażać w wiatrołapy.
Zaleca się również posadzenie drzew liściastych od strony południowej – latem chronią przed nadmiernym ogrzaniem dzięki swojemu ulistnieniu, zaś zimą umożliwiają dostęp światła słonecznego do budynku. Od strony północnej powinno się sadzić drzewa iglaste, które dzięki swej zimozieloności chronią budynek od wiatru.

Przegrody zewnętrzne
Aby ograniczyć straty ciepła przez przegrody, dom pasywny musi mieć szczelne, warstwowe ściany z izolacją pozwalającą osiągnąć współczynnik przenikania ciepła U na poziomie 0,15 W/(m2xK). Efekt ten można uzyskać stosując różne technologie, zawsze jednak jest to ściana warstwowa o minimalnej grubości warstwy izolacyjnej (styropian, wełna mineralna, włókna celulozowe) na poziomie ok. 40 cm. Odpowiednio grubą warstwę materiału izolacyjnego stosuje się też do ocieplenia stropodachu i podłogi na gruncie. Konstrukcja zewnętrzna domu musi być bardzo szczelna i pozbawiona mostków termicznych. Mostek termiczny w budownictwie pasywnym oznacza nie tylko powierzchnię nie zaizolowaną, jak przyjmuje się w budownictwie ogólnym, lecz każdy element konstrukcji, który może doprowadzić do ucieczki ciepła z wnętrza budynku. Szczególną wagę przy projektowaniu i wykonywaniu ścian nośnych, przykłada się do takich miejsc jak ościeża okien, nadproża, izolacje wieńca itp.

Okna
W budynku pasywnym istotną rolę odgrywa promieniowanie słoneczne, ważne jest więc odpowiednie rozmieszczenie, dobranie odpowiedniego typu oraz wielkości okien. Okno nie może być źródłem dużych strat, a jednocześnie powinno zapewniać dostęp energii słonecznej zarówno do oświetlenia, jak i zysków energetycznych.  Bardzo ważnym elementem są superszczelne, potrójnie szklone okna, wypełnione gazem szlachetnym (na ogół argonem), zamocowane w wielokomorowych ramach, charakteryzujące się łącznym współczynnikiem przenikania ciepła U o wartości poniżej 0,8 W/(m2.K). Ważna jest też wielkość okien i ich współczynnik przepuszczania promieniowania słonecznego - zyski ciepła od promieniowania słonecznego wpadającego przez okna od strony południowej mają wynosić do 40%.

Szczelna powłoka
Każdy, nawet tradycyjny dom, powinien być szczelny. Szczelność zabezpiecza konstrukcję budynku przed niszczącym działaniem wilgoci wykraplanej wewnątrz ścian zewnętrznych, pochodzącej z powietrza wypływającego z domu na zewnątrz.
Należy zaznaczyć, że dobra izolacja cieplna domu nie jest równoznaczna z jego szczelnością, a szczelna konstrukcja wcale nie gwarantuje dobrej izolacyjności domu. Po wykonaniu konstrukcji szczelność budynku sprawdza się specjalnym urządzeniem przeprowadzając tzw. Blower-Door-Test. Ma on wykazać, że szczelność przegród gwarantuje wymianę powietrza przez nie poniżej 0,6 l/h przy różnicy ciśnień 50 Pa. Przy takiej szczelności konieczne jest wyposażenie domu w system wentylacji mechanicznej.

Wentylacja mechaniczna
Zadaniem systemu wentylacyjnego jest zapewnienie ciągłej dostawy powietrza, które ze względu na parametry jakościowe powinno być stale dostarczane z zewnątrz, a nie recyrkulowane. Tradycyjne systemy wentylacji wywołują duże straty ciepła, dlatego wentylacja w budynku pasywnym powinna być nawiewno-wywiewna z rekuperacją oraz gruntowym wymiennikiem ciepła. Zadaniem wymiennika jest podgrzanie w gruncie wlotowego powietrza wentylacyjnego zimą (dzięki temu mniejsze jest zużycie energii na podniesienie jego temperatury do temperatury pokojowej) i schłodzenie go latem (dla komfortu mieszkańców). Zależnie od rodzaju rekuperatora możliwy jest odzysk ciepła z odprowadzanego powietrza wentylacyjnego na poziomie 80 i więcej procent.

Ogrzewanie
System ogrzewania w domu pasywnym zredukowany jest do minimum. O ile w domach tradycyjnych większa część energii zużywana jest na ogrzewanie pomieszczeń, a przygotowanie ciepłej wody użytkowej stanowi tylko jego nieznaczny procent, o tyle w domu pasywnym proporcje są odwrotne. Zapotrzebowanie na konwencjonalne ogrzewanie wynosi 15 kWh/m2/rok. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest niezbędnym elementem budownictwa pasywnego, które przyczynia się do obniżenia kosztów utrzymania budynku i znajduje zastosowanie we wszystkich obszarach zużycia energii dla jego potrzeb. W polskich warunkach możemy wykorzystywać m.in.

  • energię promieniowania słonecznego: w pasywnych i aktywnych systemach grzewczych, do właściwego oświetlenia pomieszczeń światłem dziennym oraz w instalacjach elektrycznych z ogniwami fotowoltaicznymi (PV),
  • energię odpadową: poprzez rekuperację ciepła z układów wentylacyjnych, również ze ścieków,
  • energię zawartą w naturalnym środowisku (wodzie gruntowej i powierzchniowej, gruncie, powietrzu) poprzez zastosowanie pomp ciepła i wymienników ciepła,
  • energię biomasy: w instalacjach z nowoczesnymi kotłami spalającymi zrębki drewniane lub pelety,
  • energię wiatru:  za pomocą turbin wiatrowych.

Systemy poboru energii, szczególnie bazujące na źródłach niekonwencjonalnych powinny być precyzyjnie dobrane uwzględniając potrzeby konkretnego budynku, ich przewymiarowanie może mieć niekorzystny efekt ekonomiczny.

Podsumowując, przy projektowaniu domu pasywnego niezbędne będą:

  • energooszczędna architektura sprzyjająca ochronie cieplnej budynku z włączeniem pasywnych systemów grzewczych,
  • wysoka izolacyjność przegród zewnętrznych, w tym okien,
  • wentylacja z systemem odzysku ciepła,
  • kompleksowość systemów regulacyjnych, wysoka sprawność zautomatyzowanych, elektronicznie sterowanych systemów grzewczych,
  • energooszczędne odbiorniki energii i oszczędne użytkowanie wody.

    

Materiały źródłowe:
„Budowa domu pasywnego w praktyce” dr inż. Ryszard Wnuk
www. arcada.com.pl
www. thermohandel.pl
www. masatherm.pl

 

      Justyna Całka - Orłowska
          W-MODR OLsztyn

 

Reklama
reklama
reklama
reklama
reklama