Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.
Menu O nasAktualnościZmiany klimatyczneOdnawialne źródła energiiZielone budownictwoPrawo w OZEŹródła finansowania Katalog firm Szukaj firm na mapie
Odnośniki do naszych stron w-modr.pl w-modr.pl w-modr.pl

Opłacalność mikroinstalacji OZE w świetle nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (według analiz Instytutu Energetyki Odnawialnej).

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO), przygotował kompleksową opinię ekonomiczną na podstawie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o OZE. Skupiono się w niej na uchybieniach w koncepcji regulacyjnej oraz związanym z tym ryzykiem. Opinia dotyczy elementów rozdziału czwartego ustawy, obejmując elementy, względem których można przeprowadzić analizy ekonomiczne.Najważniejsze założenia do przeprowadzonych analiz:

 •  Instalacja 3 kW dla typowego domu jednorodzinnego oraz instalacja 20 kW dla małego przedsiębiorstwa
 •  Zużycie energii w małym domu mieszkalnym: 3500 kWh/rok, w przedsiębiorstwie 20 000 kWh/rok
 • Koszt inwestycyjny instalacji PV wynoszący 6 000 zł/kW brutto dla gospodarstwa domowego i 5 556 zł/kW netto dla przedsiębiorstwa.
 • Roczne koszty eksploatacyjne 100 zł netto za kW plus akcyza w wysokości 20 zł/MWh.
 • Instalacja będzie finansowana albo w całości ze środków własnych, albo z kredytu (konsumpcyjny dla osób fizycznych i inwestycyjny dla przedsiębiorstwa) w 80%, albo z dotacji z programu „Prosument” (przy założeniu braku ograniczeń związanych z przekroczeniem pomocy publicznej).
 • Założono bezpośrednie zużycie energii z PV na potrzeby własne w wysokości 30% (dla instalacji w domu jednorodzinnym) i 50% lub 80% w przedsiębiorstwie
 • Sprzedawca energii będzie miał obowiązek odbioru energii z instalacji przez 15 lat. Po tym czasie nadwyżki energii będą oddawana do sieci bezpłatnie.
 • Koszt kapitału własnego (dyskonto) przyjęto na poziomie 2%. Dla przedsiębiorstwa dodano premię za ryzyko 2%.
 • Prognozowany wzrost detalicznych cen zmiennych składników rachunku za energię: 1%, a hurtowych cen energii: 0,1%

Na podstawie przeprowadzonych analiz dla gospodarstwa domowego  i małego przedsiębiorstwa IEO doszedł do następujących wniosków:

 • Z ekonomicznego punktu widzenia zaproponowany system rozliczeń prosumenckich jest nieopłacalny.  Przy finansowaniu z kapitału własnego prosty okres zwrotu wynosi 20 lat, a skorzystanie z kredytu konsumpcyjnego sprawia, że przedsięwzięcie jest całkowicie nieopłacalne.
 • Przy połączeniu wsparcia ustawowego z dofinansowaniem (program „Prosument” z NFOŚiGW), możliwe jest uzyskanie zadowalającego wyniku finansowego i okresu zwrotu na poziomie 13 lat. Brak jest jednak pewności, co do kontynuacji programu, ze względu na regulacje dotyczące pomocy publicznej.
 • Przewymiarowanie instalacji pogarsza ekonomię przedsięwzięcia, a każde obniżenie mocy instalacji podnosi jednostkowe nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacji.
 • W przypadku przedsiębiorstw sytuacja prezentuje się lepiej ze względu na możliwość sprzedaży nadwyżek energii po cenach rynkowych. Opłacalność instalacji rośnie wraz ze wzrostem poziomu autokonsumpcji. W przypadku działalności gospodarczej profil zużycia energii jest lepiej skorelowany z uzyskami z instalacji PV, niż w budynkach mieszkalnych.
 • W przedsiębiorstwach, nawet kredytowanie instalacji, umożliwia zwrot inwestycji w okresie jej eksploatacji, choć wariant ten jest na granicy opłacalności.

Wysunięto  więc jeden główny wniosek: inwestycje w mikroinstalacje OZE będą opłacalne tylko dla przedsiębiorców.

 

Po więcej informacji i szczegółowe dane dotyczące analiz zapraszamy na stronę internetową IEO:

http://ieo.pl/pl/aktualnosci/1090-opinia-instytutu-energetyki-odnawialnej-o-uchwalonej-ustawie-o-odnawialnych-zrodlach-energii-inwestycje-w-mikroinstalacje-oze-oplacalne-tylko-dla-przedsiebiorcow

 

2016-06-28


Reklama
reklama
reklama
reklama
reklama